Aardwarmte diepte

Aardwarmte is de warmte die de aardkorst bevat. Het wordt ook wel geothermie genoemd. In de bovenste meters van de aardkorst heeft de temperatuur van de buitenlucht nog een sterke invloed op de temperatuur van de aarde. Winning en opslag Afbeeldingen van aardwarmte diepte Meer afbeeldingen voor aardwarmte diepte Afbeeldingen melden Bedankt voor uw feedback.

Een andere afbeelding melden Meld de aanstootgevende afbeelding.

Vandaag begint de boring van een warmtebron op km diepte. In januari moet blijken hoe goed de diepe bron warmte levert. Met de boring aan de Lange Broekweg in Naaldwijk gaat het eerste Nederlandse project met zogeheten diepe geothermie van start. Daarbij wordt op een diepte van km een . Warmte uit de aardbodem en het bodemwater is een duurzame vorm van energie.

Afhankelijk van de diepte heet het aardwarmte of bodemwarmte. Bodemwarmte is wel bereikbaar en belandt als woningverwarming .

De warmtebron is hier een warme aardlaag die niet heel ver onder het maaiveld ligt. Bij winning op grotere diepte of bij hogere temperatuur wordt eerder gesproken over geothermie. Bij ondiepe projecten en lage temperatuur zal vaker de term aardwarmte gebruikt worden.

Deze aardwarmte kan ingezet worden voor de winning van energie. Vooral in vulkanische streken (IJsland) is geothermische warmte . De geotherm of geothermische gradiënt is de toename van de temperatuur met de diepte (de temperatuurgradiënt) in de Aarde of ondergrond. De geothermische dieptemaat is de diepte waarop de aardkorst graad Celsius warmer . Kortoaardwarmte is een goede investering met het oog op de toekomst! Bodemtemperaturen in Nederland (bron: TNO): vanaf meter diepte is de bodem Bodemtemperaturen in Nederland (bron: TNO): vanaf meter diepte.

De financiering is helemaal rond. Er kan energie worden gewonnen door gebruik te maken . De regio Westland is voorloper als het gaat om duurzame oplossingen voor complexe energievraagstukken. Voor de productie van groente, planten en bloemen is veel warmte nodig.

Op vijf à zeven meter diepte is de invloed van de bovengrondse seizoenschommelingen nihil. Trias Westland gaat onderzoeken of deze uit het Trias gehaald kan worden.

Hoe dieper we boren, hoe warmer. Die aardwarmte heeft een temperatuur die schommelt rond de . Deze warmte kan met aardwarmtepompen worden gewonnen door het water op te pompen. De compressor in de warmtepomp onttrekt de warmte uit de bron . De warmte zit in watervoerende lagen op een diepte van tot kilometer. Om deze warmte te kunnen gebruiken worden twee putten geboord: een productie- en een . In sommige gebieden zoals de Noordoostpolder is die temperatuur nog veel hoger en stijgt hij met graden per kilometer diepte. Om aardwarmte te kunnen gebruiken is echter meer nodig dan alleen maar warmte.

Deze zogeheten aardwarmte kan getransporteerd worden met behulp van water. Voor speciale installaties wordt van grote diepte (km) ècht warm water opgepompt. Voor normale huis-tuinkøken aardwarmte -installaties geldt dat niet.

Dat is redelijk stabiel en dat komt mede door de werking van . Op verreweg de meeste plaatsen in Nederland is het zo dat de temperatuur stijgt met iets meer dan graden Celsius per kilometer diepte. Het boren naar aardwarmte is niet genoeg om er ook gebruik van te kunnen maken. De warmte moet namelijk naar boven worden gehaal en daar is water voor nodig. Onze geologen Estelle Petitclerc en Pierre-Yves Declercq (KBIN) onderzochten het potentieel van zeer oppervlakkige aardwarmte – tot op meter diepte – in ons land.

Het project, ThermoMap, kadert in een Europees onderzoek waarbij Europese landen betrokken zijn. De onderzoekers brachten .