Airco spoelen prijs

Vóór de montage de oliehoeveelheid controleren en op juiste niveau bren- gen. Monteer een filterzeef in de aan- zuigleiding van de compressor om vervolgschade te voorkomen. Vullen van het aircosysteem conform voorschri en voertuig-.

Prijsopgaves (onderzoekkosten) € 59. We krijgen heel veel vragen over wat iets kost, het kost veel tijd om dit uit te zoeken om vervolgens niets meer te horen of als we de onderdelen bestellen blijkt het vaak heel iets anders te zijn.

Spoelingsysteem aansluiten 2) Overbrug componenten: aircopomp – filterdroger – expansieventiel 3. Bij vervuiling door metaalgruis. Grote hoeveelheid vloeibaar koudemiddel onder hoge druk zal metaalgruis meenemen. Spoelen door middel van spoelmachine. Wat tegenwoordig ook steeds vaker voorkomt zijn de elektronische problemen.

Door de digitalisering in de aansturing van componenten in de auto komen ook . Wanneer een defecte aircocompressor vervangen wordt dan is het verstandig om het systeem te spoelen. Anders is het mogelijk dat resten van de oude compressor verstoppingen in het systeem veroorzaken en de nieuwe compressor beschadigen.

Na het spoelen zijn alle vuildeeltjes en oude olie uit het . Op tijd uw auto airco bijvullen voorkomt veel ellende. Als het AC systeem verontreinigd of defect is, is het belangrijk om te spoelen en te reinigen alvorens nieuwe componenten te installeren. ZONDER spoelen is de kans reëel dat nieuw geïnstalleerde componenten stuk gaan. De compressor is hier buitengewoon gevoelig voor.

Wanneer een compressor van een airco -installatie defect gaat, dan kunnen er, afhankelijk van het soort defecten, heel wat metaaldeeltjes in. Onder spoelen wordt verstaan het verwijderen en inwendig reinigen van een aircosysteem. De aanschafprijs van dergelijke spoelmachine is wel vrij hoog. Steeds meer aircospecialisten begrijpen hoe belangrijk het spoelen van een aircosysteem is bij vervanging van de compressor of bij inwendige vervuiling. Aircocompressor vervangen?

De airco spoelen met vloeistof, waarom eigenlijk? Aantoonbaar betere resultaten dan spoelen met de . In zijn algemeenheid: Wanneer men verontreiniging van het systeem vermoedt moet er worden gespoeld. Met name geldt dit wanneer een defecte compressor moet worden vervangen. Door mechanische inwendige beschadigingen kunnen.

Hierdoor wordt het hele systeem vervuild en kan er niet zomaar een andere compressor geplaatst worden.

Veel autobezitters denken dat de airco in hun auto onderhoudsvrij is, dit is echter niet zo. U heeft wellicht ook interesse in de volgende product( en):. Het wordt aanbevolen om. XADO Smeervet Repareren slijtage , ml. Speciale prijs € € Normale prijs € 99.

XADO Maximum Stuurbekrachtiging voor Diesel Truck. Bij de ontwikkeling van nieuwe voertuigen besteden fabrikanten steeds meer aandacht aan veilighei kilometerkostprijs en comfort. Vind spoelen op Marktplaats. Voor iedereen een voordeel.

Elke auto heeft onderhoud nodig ! Autoservice van der Meij BV te Ferwert in Frieslan heeft hiervoor een zeer uitgebreide werkplaats ter beschikking met goed geschoolde monteurs. Gereedschap om een vervuild airco systeem te spoelen. Dit moet gebeuren als bijvoorbeel door slijtage van een compressor, metaaldelen in het airco systeem terecht zijn gekomen.

Deze metaaldelen kunnen de nieuw te plaatsen compressor direct weer vernielen. Maar natuurlijk halen we door te spoelen ook alle olie .