Airco spoelen

Professioneel onderhoud aan. Unsubscribe from mijngrossier. Spoelen van de airconditioning.

Hierdoor wordt het hele systeem vervuild en kan er niet zomaar een andere compressor geplaatst worden, want . Een defecte compressor in de airconditioning installatie kan tot gevolg hebben dat er metaaldeeltjes in circulatie van het aircosysteem belanden. Dit is afhankelijk van het soort defect.

Dit kan middels de WAECO spoeladaptersets. Gereedschap om een vervuild airco systeem te spoelen. Dit moet gebeuren als bijvoorbeel door slijtage van een compressor, metaaldelen in het airco systeem terecht zijn gekomen. Deze metaaldelen kunnen de nieuw te plaatsen compressor direct weer vernielen. Maar natuurlijk halen we door te spoelen ook alle olie . Als het AC systeem verontreinigd of defect is, is het belangrijk om te spoelen en te reinigen alvorens nieuwe componenten te installeren.

ZONDER spoelen is de kans reëel dat nieuw geïnstalleerde componenten stuk gaan. De compressor is hier buitengewoon gevoelig voor. Functietest en drukmeting van de installatie: Schakel de compressor in.

Zit de stekker er goed op? Is er spanning aanwezig? Elektrische regelklep of aansturing controleren. Deze op beschadiging en spanning controleren. Visuele controle op lekkage.

Steeds meer aircospecialisten begrijpen hoe belangrijk het spoelen van een aircosysteem is bij vervanging van de compressor of bij inwendige vervuiling. De airco spoelen met vloeistof, waarom eigenlijk? Aantoonbaar betere resultaten dan spoelen met de airco-vulmachine.

Wanneer een defecte aircocompressor vervangen wordt dan is het verstandig om het systeem te spoelen. Wanneer een compressor van een airco-installatie defect gaat kunnen er, afhankelijk van het soort defect, heel wat metaaldeeltjes in de circulatie van het aircosysteem komen. Anders is het mogelijk dat resten van de oude compressor verstoppingen in het systeem veroorzaken en de nieuwe compressor beschadigen. Na het spoelen zijn alle vuildeeltjes en oude olie uit het . Ik ga de airco op een verantwoorde manier spoelen.

En dan uiteraard niet met koudemiddel hoor…. Droger-filter vervangen en dan ruime tijd vacumeren. Wat me wel opviel is dat de info om een airco met koudemiddel te spoelen ook op de stek-site staat!

Het is dus wel een methode, misschien bedoeld . Wat tegenwoordig ook steeds vaker voorkomt zijn de elektronische problemen.

Door de digitalisering in de aansturing van componenten in de auto komen ook . Airco systeem spoelen na defect raken airco compressor. De oorzaak heb ik uiteindelijk gevonden;in de vulnippel zit . Het spoelen van een airconditioning. In zijn algemeenheid: Wanneer men verontreiniging van het systeem vermoedt moet er worden gespoeld.

Met name geldt dit wanneer een defecte compressor moet worden vervangen. Door mechanische inwendige beschadigingen kunnen.