Brine warmtepomp

Toepassing: verwarmen of passief koelen van één woning of utiliteitsgebouw of meerdere hiervan, normaliter tot een totaal benodigd afgegeven vermogen van kW. Brine is de benaming voor een mengsel van water en koelvloeistof (bijvoorbeeld glycol) waarin warmte kan worden opgeslagen. Brine is daarmee een warmtedrager die bij warmtepompen kan worden toegepast.

Het Engelse woord brine betekent pekel, maar wordt in dit verband gebruikt . De uit de omgeving gewonnen warmte kan afhankelijk van de warmtepomp worden gebruikt om te verwarmen en warm water te . U kunt deze in nieuwbouw of renovatieprojecten plaatsen waar een vermogen van kW voldoende is.

Via een collectieve of individuele gesloten. De warmtepomp pompt aan de zijde van de bron (leiding) water met . Een gesloten bronsysteem maakt gebruik van bodemlussen in de aarde welke gevuld zijn met antivries, ook wel Brine genoemd. Daarom wordt in vaktermen een warmtepomp bedoeld voor een gesloten bronsysteem ook wel een Brine – Water warmtepomp genoemd (type BW). Voor kleine installaties en woningen wordt . Verwarmend vermogen van – 1kW. Krachtige en duurzame prestatie.

Contstant en efficiënt werken, flexibel en toch betrouwbaar zijn: het is van essentieel belang in het bedrijfsleven.

Hieraan voldoet de industriële warmtepomp van . De energiebron voor deze warmtepomp is een gesloten aardwarmtesonde of collector (verticaal of horizontaal buizensysteem) in de bodem, door deze buizen wordt water met een . Voorbeeld: horizontale collector. De energiebron voor deze bron-water warmtepomp is een gesloten aardwarmtesonde of collector (verticaal of horizontaal buizensysteem) in de bodem, door deze buizen wordt water met een. Alpha Innotec biedt een nieuwe generatie warmtepompen , de Alterra-serie.

Deze serie biedt drie verschillende modellen voor verwarming, koeling en warmtapwaterbereiding. Nederlands Platform Warmtepompen. Succesvol zijn met Brine Water. Ontzorging voor alle partijen in de bouwkolom . Ontdek het uitgebreid aanbod bij Stiebel Eltron. Er bestaan ook gesloten systemen.

Dan liggen er buizen in de grond waar antivries ( brine ) in zit. Die buizen lopen door de bodem. De brine in de buizen neemt warmte uit de bodem op. Deze installatie- en gebruikershandleiding bevat belang- rijke informatie met betrekking tot het gebruik van het toestel.

De installatie- en gebruikershandleiding maakt deel uit van het product en moet in de onmiddellijke na- bijheid van het toestel worden bewaard. Deze moet tij- dens de volledige gebruiksduur van het .

Het principe van de passieve koeling is wat vermogen betreft natuurlijk niet met een airconditioning te verge- lijken. De passieve koelfunctie vereist grote verwar- mingsoppervlakken ( vloer-, muurverwarming). TOEPASSING VAN DE KOELFUNCTIE. De buitenlucht is immers warmer als we willen koelen. Wh : (COP) uit het net: 6kWh koelen per jaar.

Daarbij wordt de warmte door een hulpcircuit (brinecircuit) opgenomen, dat op zijn beurt warmte afgeeft aan het koudemiddel van de warmtepomp. In deze leidingen wordt brine rondgepompt, een mengsel van water en antivries. Bodem en grondwater zijn media met .