Electrische tracing

Losse verwarmingselementen ofwel heaters worden hierbij even buiten beschouwing gelaten). Hierbij kan men bijvoorbeeld gebruikmaken van parallel- tracing-kabels of serie-kabels. Parallel-tracing-kabels bestaan uit elektrische geleiders . Verwarmingskabels voor het vorstvrij houden van waterleidingen, vetleidingen en sprinklerleidingen als elektrische heat tracing.

VDI heeft een jarenlange ervaring en expertise in het leveren en plaatsen van totaaloplossingen voor vorstbescherming of temperatuurbehoud van leidingen, tanks, enz.

Elektrisch tracen wordt vooral toegepast in systemen waar nog . De zelfregelende verwarmingskabels met parallel circuit, worden gebruikt om leidingen en apparaten vorstvrij of op een bepaalde procestemperatuur te . Met behulp van elektrische tracing zorgen wij ervoor dat uw product de juiste temperatuur behoudt. Een van de mogelijkheden is werken met elektrische tracing. Hertel Industrial Services heeft een uitgebreide ervaring op het gebied van ontwerpen van elektrische tracinginstallaties.

Hertel is een specialist op het gebied van het samenstellen van tracinginstallaties. Hertel biedt een compleet programma aan in-house tracingsystemen, zoals tracing met elektrische warmtekabels, elektriciteitstracing en warmtetracing. We bouwen tracingsystemen in nieuwe fabrieken en zijn ook de aangewezen partner .

Deze toepassingen zijn ook mogelijk in ATEX-zoneringen. Isoschol levert en plaatst zowel zelfregelende kabels als constantvermogen kabels alsook alle mogelijk . Vloeistoffen koelen te snel af. In een installatie verliezen vloeistoffen altijd wat temperatuur. In sommige gevallen, wanneer het debiet te laag is, kan dit leiden tot bevriezing. Dat is niet alleen nefast voor het productieproces, maar de bevriezing kan ook lekken en beschadigingen veroorzaken.

Door leidingen, tanks, pompen en afsluiters te voorzien van elektrische tracing , kan stolling, verandering van viscositeit en bevriezing van een medium . De verwarmingskabel is eenvoudig aan te passen aan de vorm van de leidingen. Voor de juiste engineering van tracing vormen kennis en ervaring de voornaamste peilers. Opdrachtgevers zijn bij Bilfinger Industrial Services verzekerd van een installatie die aan alle . In industriële processen is beheersing van temperatuur van groot belang. Tracing , of genoemd heat tracing , zorgt ervoor dat producten en grondstoffen op het vereiste temperatuurniveau blijven. De petrochemie, voedingsmiddelenindustrie, offshore-industrie en andere industrieën bevatten leidingen, opslagtanks, pompen . Ook voor elektrische heat tracing staat Heating Group International voor u klaar.

Onze engineers helpen u graag uw installatie of uw processen te optimaliseren. Hierbij houden wij rekening met uw bedrijfsspecifieke standaarden en de actuele regelgeving. Zelfs een correct geïsoleerde installatie verliest geleidelijk aan energie en warmte.

Wanneer het vloeistofdebiet te laag is, gaat de temperatuur van de vloeistof min of meer snel dalen tot onder het kritieke viscositeitsniveau en kan de vloeistof zelfs gaan stollen. Indien de vloeistof water is, . Anders dan bij reguliere verwarmingskabels zijn MAGNUM Tracing kabels voorzien van parallelle circuits. Dit betekent dat je de kabel kunt afknippen op elk punt zonder het circuit te onderbreken. Dankzij dit parallelle circuit zijn deze kabels zeer eenvoudig te monteren.

Ze kunnen lineair, spiraalsgewijs . Door middel van elektrische heat tracing worden leidingwerken of opslagtanks vorstvrij gehouden. Een andere toepassing is het verwarmen van leidingwerken zodat de inhoud hiervan niet gaat aangroeien of stollen. Brady Waarschuwingspictogram – Opgelet !