Geioniseerde lucht

Een ionisator of ionizer is een apparaat dat moleculen ioniseert, dat wil zeggen op deeltjes een elektrische lading aanbrengt. Over het algemeen wordt met een ionisator een apparaat bedoeld dat bijvoorbeeld in huis gebruikt kan worden, en het aantal stofdeeltjes in de lucht vermindert. Het principe wordt ook gebruikt bij . Biowetenschappers hebben aangetoond dat negatieve zuurstofionen uit onze ingeademde lucht heel belangrijk zijn voor de stofwisseling.

Het lichaam verbrandt met behulp van zuurstof voedingsbestanddelen zoals vet, koolhydraten en eiwitten tot kooldioxide en water.

Doordat het inademen van geïoniseerde lucht de . Ik ben wel geen specialist op dit gebied maar ik zie dat je vraag al lang open staat. Je kan op verschillende manieren ionen vormen, soms gaat het zo . Het inademen van positief geïoniseerde lucht kan ook tot gevolg hebben dat er irritatie optreed in de luchtwegen. Aandoeningen als astma, bronchitis, hooikoorts, maar ook reuma en andere chronische pijnen worden versterkt.

Dezelfde effecten die een teveel aan serotonine aanduiden. Behalve problemen met de .

Er zijn apparaten die deeltjes in de lucht intern ioniseren, en dat geioniseerde materiaal daarna elektrostratisch vangen. De meeste goedkope ionisators die je vind doen dat helaas niet: die stoten alleen gezonde negatieve ionen uit. Hij achterhaalde dat Duitse onderzeeërs vele malen langer onder water konden blijven en de . Verder regelt optimaal geïoniseerde lucht het serotoninegehalte in het bloed. Serotonine is een hormoon dat een directe invloed heeft op onder meer het hart- en vaatstelsel, het maagdarmstelsel en het centrale zenuwstelsel.

Het verbetert het metabolisme (stofwisseling) in het lichaam. Voor het reinigen van statisch geladen objecten met geïoniseerde lucht. Ionisatie is niet alleen goed voor de . Uit het boek Om mensen gebouwd. De hoge mate van ionisatie van de lucht zoals optreedt bij watervallen en bij de branding, wordt door veel mensen op prijs gesteld.

Afvalcontainergeur, mazoutgeur, sigarettengeur, keukengeur, cafégeur, dancinggeur, keldergeur, bloemenzaken, dokterscabinetten, ziekenhuizen, waterzuiveringsinstallatielucht. Toepassingen: geioniseerde lucht geioniseerde lucht 01. Let wel, zuurstof is alleen biologisch actief, wanneer zij negatief geladen is. De ergste “ionen-rovers” zijn elektrische geladen kunststof oppervlakten, . GEïONISEERDE LUCHT ALS GENEESMIDDEL.

Geheimzinnige ge- neeswijzen met onbegrijpelijke werkingen hebben voor Sommigen groote aantrekkelijkheid.

Het jongste voorbeeld geeft de climato- therapie. Geïoniseerde lucht als geneesmiddel. Een ionisator is een elektrische luchtreiniger die onder hoogspanning elektronen ofwel negatief geladen ionen met behulp van een naald de lucht in sproeit. De vochtige doek ontlaadt het geïoniseerde stof zodat het loslaat en weg te vegen is.

Zeer intense elektrische veldsterkten kunnen in het algemeen atomen en moleculen exciteren en zelfs ioniseren. Wegens het toegenomen aantal vrije ladingsdragers is geïoniseerde lucht elektrisch geleidend. Het opnemen en het terugvallen van elektronen voor het bereiken van de evenwichtstoestand gaat gepaard met . Normaal is lucht een goede elektrische isolator, waar geen stroom doorheen kan lopen. Een bliksemschicht is een centimeter dik kanaal van geïoniseerde lucht waarin gedurende een fractie van een seconde een spanningsverschil van tien tot honderd miljoen volt overbrugd wordt.

De temperatuur in het bliksemkanaal . Ionen zijn elektrisch geladen deeltjes. Deze kunnen zowel een positieve als een negatieve lading hebben. Men kan de deeltjes in de lucht ioniseren, dat wil zeggen van een elektrische lading voorzien. Er zijn luchtzuiveraars die gebruik maken van het principe van geïoniseerde lucht om ongewenste elementen uit de lucht .