Inbrandsnelheid hout

Het diep doordringen van de extreme warmte wordt hierdoor tegengegaan zodat het vormen van gas en kool bij het meer naar binnen gelegen hout stopt. De inbrandsnelheid (diepte) hangt af van houtsoort, gewicht en afmetingen van de constructie. Daar staat tegenover dat hout wel bijdraagt aan . BRANDWEERSTAND VAN HOUTEN BALKEN.

Hieronder vindt u een aantal vuistregels om de brandweerstand van houten balken te bepalen.

Patrick Van Den Bossche, CTIB-TCHN. Wat is het verschil tussen brandreactie en brandweerstand ? De meeste berekeningen zijn gebaseerd op overdimensionering, waarbij de inbrandsnelheid een deel van de houten constructie wordt berekend. Deze inbrandsnelheid of carbonistatiesnelheid verschilt per houtsoort en per soort aanstraling. Zo wordt een kolom aan vier zijden aangestraal terwijl een . Deze belasting mag men opvangen door overdimensionering.

Via de Eurocode kan men met de inbrandsnelheid de benodigde overdimensio- nering berekenen.

Eisen branddoorslag en -overslag Het. Bouwbesluit stelt prestatie-eisen . H brandwerendheid hout EC_NL. Een laag nietverkoold hout van ca. Een nadeel is het kromtrekken van hout bij bran waarvan vooral naar het vuur draaiende deuren last hebben.

De ontledingsgassen komen vrij uit het hout aan het oppervlak, waarna de gassen zich mengen met zuurstof en verbranden. Omdat het hout brandt, neemt de doorsnede van de constructie langzaam af. De snelheid waarmee dit gebeurt noemen we de inbrandsnelheid. Uiteraard zijn deze prestaties afhankelijk van de toegepaste vlakvulling.

De beoordeling van de brandwerendheid van houten puien moet worden gebaseerd op de inbrandsnelheid van hout. Deze is afhankelijk van de volumieke massa . Het indringen van de extreme warmte wordt hierdoor tegengegaan zodat de vorming van gas en kool bij het achterliggende hout stopt. BBS hout heeft altijd een brandwerendheid van minuten.

Bij het bepalen van de sterkte . Risicoklasse 1: Beschutte toepassing van hout , beschermd tegen weer en wind en niet blootgesteld aan vocht. Hierbij gaat het om de inbrandsnelheid en de rookontwikkeling.

Daar zijn wel rekenmethoden voor, om te beginnen kun je dit bepalen aan de hand van de inbrandsnelheid van het hout. Zonder de concrete gegevens bij de hand te hebben kan ik je echter wel melden dat binnen minuten die hele vloer verbrand is en dus geen brandwerendheid meer over heeft. Een belangrijke parameter is hierbij de snel— heid waarmee de verkoling voortschrijdt (de zgn. inbr_andsnelheid van hout ). Naar de factoren die de inbrandsnelheid be—. Resultaten overeenkomstige proeven.

Een beetje technisch wellicht, maar de inbrandsnelheid van hout is bijna rechtevenredig met de dichtheid van het hout. Het brandgedrag is dus erg voorspelbaar. Als je namelijk weet hoe snel het hout inbrandt, kun je berekenen na hoeveel tijd het draagvermogen van een constructie onvoldoende wordt. Brandvertragers en hout. Aan gebouwen worden specifieke eisen gesteld waar het de brandwerendheid betreft.

Het gaat daarbij om zaken als inbrandsnelheid , rookontwikkeling, brand- voortplanting, branddoorslag en brandoverslag. De meeste houtsoorten en plaatmaterialen zijn, zonder behandeling met . Hun ontwerp is dan ook onderworpen aan een aantal eisen, die opgenomen zijn in de huidige brandreglementeringen. Een ervan heeft betrekking op de brandstabiliteit van trappen. Dit artikel bevat aanbe- velingen voor het ontwerp van houten trappen, waarmee het mogelijk is te voldoen aan deze brandstabiliteitseis.

VOORSCHRIFTEN BELOOPBARE OPPERVLAKKEN EN GEVELS. In de bouwregelgeving staan de .