Meetrapport

Wat komt er in een meetrapport (kort verslag van een practicum)? Doel Geef aan wat het doel van het experiment is, bijvoorbeeld in de vorm van een te controleren hypothese. Meetrapport of meetverslag.

Een meetrapport is een korte en overzichtelijke weergave van een experiment dat je hebt uitgevoerd. Het bestaat uit de volgende onderdelen: 1.

Onderzoeksvraag of doel van het experiment. Vermeld boven het rapport een duidelijke titel, . De opbouw van een meetrapport. Voor een meet-rapport geldt een standaardopzet waarvan slechts ter uitzondering mag worden afgeweken. Titel Overgenomen van de . Samen met bewoners heeft Milieudefensie het afgelopen jaar de luchtkwaliteit in verschillende woonplaatsen gemeten.

De metingen van bewoners en Milieudefensie wijzen uit dat de norm voor stikstofdioxide (NO2) op zeker elf plekken in het land wordt overschreden.

Many translated example sentences containing meetrapport – English-Dutch dictionary and search engine for English translations. Duco Comfort Plus System. Voorbeeld- meetrapport : download de PDF. Onze meetkamer met nauwkeurige 3d meetmachine staat voor u klaar. Ook vergelijking met 3d CAD-file.

Daarnaast ziet u een aantal voorbeelden. EPB-volume dat voorwerp uitmaakt van de metingen. Naam van de opdrachtgever. Merk en model van het meetapparaat en toebehoren. Datum laatste kalibratie.

Welk lidwoord (de of het): de meetrapport of het meetrapport , wij helpen je graag. Een essentieel onderdeel van het aanleggen van een datanetwerk is het meten en certificeren na de aanleg van de bekabeling. Het doel hiervan is het detecteren van eventuele fouten in de bekabeling. Deze kunnen immers van invloed zijn op de totale performance van het netwerk. NL: meetrapport EN: measurement report.

Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het vertaalwoordenboek geen hulp kan bieden?

Tol Watertechniek, een van de weinige bedrijven die meetrapporten kan leveren bij haar ozongeneratoren! De verhuurbare vloeroppervlakte (VVO) van een ruimte of een groep van ruimten is de oppervlakte, gemeten op vloerniveau, tussen de opgaande scheidingsconstructies, die de desbetreffende ruimte of groep van binnenruimten omhullen. Waar gelijke gebruiksfuncties aan elkaar grenzen, wordt gemeten . Indientermijn De GvO-regeling schrijft voor dat u –onder toepassing van het meetprotocol- periodiek aan CertiQ rapporteert over de hoeveelheid nuttig aangewende warmte.

Om een verkeerde meting van vierkante meters te voorkomen, stelt WAN een meetrapport op. Dit doen we voor makelaars, vastgoedeigenaren en particulieren.