Pulmonalisklep vervanging

Door een aandoening van de pulmonalisklep moet het hart harder werken om voldoende bloed naar de longen te pompen. Met een operatie kan de aangedane klep hersteld worden of vervangen door een kunstklep. Daardoor raakt de rechterkamer uiteindelijk verzwakt. Dit kan zorgen voor hartfalen.

Onze hartchirurgen hebben jarenlange ervaring met het vervangen van een lekkende hartklep en weten daardoor . Pulmonalisklepafwijkingen.

De pulmonalisklep is gesitueerd tussen de rechter hartkamer en de longslagader. De klep zorgt ervoor dat het bloed na het samentrekken van de rechterkamer naar de longen stroomt en niet terug de kamer in. De homograft is de aorta- of pulmonalisklep van een overleden patiënt. Deze klep is niet gemonteerd in een frame en. Het nadeel is dat iedere patiënt . Bij een klepoperatie vervangen of herstellen we één of meer van de hartkleppen.

Bij volwassenen zijn er zelden afwijkingen aan de pulmonalisklep. Klepvervanging door een kunstklepprothese: als de klep niet hersteld kan worden, moet ze vervangen worden door een kunstklep. Bij vervanging van een hartklep wordt gebruikgemaakt van kunstmateriaal (een mechanische klep) of van dierlijk materiaal (een biologische klep).

De natuurlijke hartkleppen zijn de mitralis- en aortaklep in de linker harthelft en de tricuspidalis- en pulmonalisklep aan de rechterkant. Bepaalde aandoeningen (zoals acuut reuma of endocarditis) kunnen de werking van deze kleppen aantasten. In uw hart zitten vier hartkleppen: de aortaklep, pulmonalisklep , mitralisklep en tricuspidalisklep. Deze hartkleppen zorgen er door te openen of te sluiten voor dat het. Er zijn twee soorten prothesen: mechanische- en.

Als een hartklepplastiek niet mogelijk is, wordt de beschadigde hartklep vervangen door een prothese. Het kan dan noodzakelijk zijn om de zieke hartklep te repareren of te vervangen. Isthmus 3: tussen annulus van . Een vernauwde klep (vaak de aortaklep, soms de mitralisklep) kan eigenlijk nooit worden gerepareerd maar moet vervangen worden.

Afwijkingen van de pulmonalisklep en de tricuspidalisklep. Vervanging van een hartklep via de lies. In enkele hartcentra wordt sinds enige tijd een nieuwe behandeling toegepast voor het vervangen van de aortaklep en in sommige gevallen de pulmonalisklep. Hierbij plaatst de arts een nieuwe biologische klep met een katheter via de lies.

Dit heet een percutane (door de huid) . Een bioprothese is een klep die afkomstig is van dierlijk materiaal (koe of varken). Een nadeel is dat een bioprothese bij kinderen een beperkte levensduur heeft en op den duur vervangen moet worden. Ze gaan binnen enkele jaren kapot door . Hoe wordt een aortastenose behandeld?

Als een interventie noodzakelijk is, kan gekozen worden tussen: ballondilatatie om de vernauwing op te heffen.

Bij pulmonalisstenose treedt een vernauwing van de opening van de pulmonalisklep op. In ernstige gevallen is een operatie nodig om de pulmonaire klep te vervangen. De klepopening is bij pulmonalisatresie vervangen door een weefsellaag waardoor de klep gesloten blijft.

De percutane pulmonalisklepimplantatie is een veelbelovende techniek met goede kortetermijnresultaten. Bij geselecteerde patiënten kan met deze percutane techniek een chirurgische vervanging van een vernauwde of insufficiënte homograft worden vermeden of uitgesteld. Gezien de duidelijke dilatatie van het rechter ventrikel bij beeldvormend onderzoek kwam zij in aanmerking voor de vervanging van de homograft.

Daarop werd een Melody-klep geïmplanteerd. Op de dag na de implantatie werd patiënte in . Bij een vervanging haalt men de natuurlijke klep helemaal of gedeeltelijk weg en vervangt men de hartklep door een kunstklep of een biologische klep. Vervolgens sluit de trucuspidalisklep en gaat de pulmonalisklep open, zodat de samentrekking van de.