Vervanging var verklaring

Dit was een document dat liet zien of je . Modelovereenkomsten: hoe werkt dat? In veel gevallen is het duidelijk dat hiervan geen sprake is. Met de VAR – verklaring geeft u uw opdrachtgever duidelijkheid over uw fiscale status.

De kogel is door de kerk: de huidige VAR -regeling ( verklaring arbeidsrelatie) gaat vervangen worden door overeenkomsten volgens de nieuwe wet DBA ( Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties).

Achtergrond vervanging VAR (Verklaring arbeidsrelatie). Werk jij als zzp-er (of freelancer)? Dan kan het onduidelijk zijn of je als werknemer of zzp-er moet worden beschouwd.

In het eerste geval moet jouw opdrachtgevers loonheffingen inhouden over je inkomsten. De VAR geeft jou en je opdrachtgevers . De opdrachtgever hoefde voor deze freelancers geen loonheffing af te dragen en de opdrachtnemer kreeg belastingvoordeel in de vorm van starters- en zelfstandigenaftrek en de MKB-vrijstelling. In de praktijk bleek de VAR – verklaring deze schijnzelfstandigheid niet afdoende tegen te gaan.

Daarom vervangen de nieuwe . Met een geldige VAR toonde je aan dat er geen sprake was van een vaste dienstbetrekking tussen jou en de opdrachtgever. Opvolger VAR – wet DBA – lijkt van de baan Omdat dit in de praktijk voor de Belastingdienst moeilijk te controleren bleek, werd op . Vervanging verklaring arbeidsrelatie ( VAR ). VAR verklaring voor ZZP-er. We heten op deze dag de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) welkom.

In eerdere nieuwsberichten hebben wij al gememoreerd over het verdwijnen van de huidige systematiek van VAR – verklaringen. Veel bedrijven zullen deze vraag binnen hun bedrijf stellen. De afschaffing van de Verklaring Arbeidsrelatie is wederom vertraagd.

Staatssecretaris Wiebes van . De Verklaring Arbeidsrelatie ( VAR ) verdwijnt per mei. Alle VAR -houders worden de komende weken door de Belastingdienst schriftelijk hierover geïnformeerd. Deze brief is ook relevant voor opdrachtgevers. Algemene modelovereenkomsten, die mede zijn opgesteld door VNO-NCW en MKB- Nederlan . Ook de opdrachtgevers krijgen meer verantwoordelijkheid en zal moeten toezien of er geen sprake is van .

U zult ongetwijfeld hebben gelezen of gehoord dat de oude Verklaring arbeidsrelaties ( VAR ) is vervangen door de Wet DBA. Kern van deze wet is dat de Belastingdienst voortaan vooraf beoordeelt of er sprake is van een zelfstandige werkrelatie, niet van een (verkapt) dienstverband. Meerderheid steunt vervanging VAR-verklaring. Al maanden discussieert de kamer over het vervangen van de huidige VAR-verklaring. Dinsdag februari hakt de Kamer . De Eerste Kamer heeft vlak voor kerst een brief met kritische vragen . In onze nieuwsbrief van augustus zijn we ingegaan op het wetsvoorstel Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties dat de vervanging van de VAR door modelovereenkomsten regelt.

Ook is er nog veel onduidelijkheid rond de wet. Tijd om hierin verandering te brengen. Computable duikt in de wetgeving . Dat maakte Eric Wiebes, staatssecretaris van Financiën, vandaag bekend.

De voorbereiding vordert, maar we zijn er nog niet. Ik geef uw Kamer dan ook in overweging om de behandeling van het .