Vervanging var

Modelovereenkomsten: hoe werkt dat? In veel gevallen is het duidelijk dat hiervan geen sprake is. Meer risico voor opdrachtgevers. Werkgelegenheid van zzp-er zal terug lopen. De veranderingen op een.

Een vernieuwing van de Verklaring arbeidsrelatie ( VAR ) in de vorm van modelovereenkomsten laat voorlopig nog even op zich wachten.

Dit meldt staatssecretaris Wiebes van Financiën in een brief aan de Eerste Kamer. Het kán haast niemand ontgaan zijn in de media: door het wegvallen van de vertrouwde VAR -verklaring, bestaat er veel onduidelijkheid voor ZZP-ers wat nu te doen. En de Belastingdienst heeft het er helaas niet veel duidelijker op gemaakt – ondanks haar ongetwijfeld goede bedoeling. De Verklaring Arbeidsrelatie ( VAR ) verdwijnt per mei. Alle VAR -houders worden de komende weken door de Belastingdienst schriftelijk hierover geïnformeerd.

Algemene modelovereenkomsten, die mede zijn opgesteld door VNO-NCW en MKB- Nederlan . Bij gebruik van een goedgekeurde overeenkomst ontstaat geen dienstbetrekking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Vervanging VAR : Belastingdienst publiceert voorbeeldovereenkomsten.

De Belastingdienst heeft de eerste vijf voorbeeldovereenkomsten vrijgegeven waarmee opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen gaan werken. Nu alleen de Eerste Kamer nog moet instemmen met deze . Voor de opvolger, de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (wet DBA), geldt een overgangsfase van een jaar. Het VAR -stelsel wordt vervangen door een systeem met modelovereenkomsten.

De VAR -verklaring is per mei verleden tijd. We heten op deze dag de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) welkom. De eerste voorbeeldovereenkomsten zijn vrijgegeven waarmee opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen gaan werken, ter vervanging van de VAR.

Een modelovereenkomst per sector moet volgend jaar de VAR gaan vervangen. Maar nog niet voor alle sectoren en beroepsgroepen is er een door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomst. Als opdrachtgever en opdrachtnemer gebruik maken van een overeenkomst die door de Belastingdienst is beoordeeld.

De Senaat blijft onverminderd kritisch over het vervangen van de VAR door de Wet deregulering arbeidsrelaties. Ter voorbereiding op de plenaire behandeling van het wetsvoorstel en naar aanleiding van het transitieplan voor de Wet DBA hebben de leden van de fracties van VV CDA en de Dnog een aantal vragen . Hiervoor diende staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën in september een wetsvoorstel in bij de Tweede Kamer. In eerdere nieuwsberichten hebben wij al gememoreerd over het verdwijnen van de huidige systematiek van VAR -verklaringen. De modelovereenkomst ter vervanging van de VAR. Vanaf die datum kunnen opdrachtgevers en zelfstandigen in de bouw gebruik maken van de “ Voorbeeldovereenkomst zelfstandigen bouw”.

De kogel is door de kerk: de huidige VAR -regeling (verklaring arbeidsrelatie) gaat vervangen worden door overeenkomsten volgens de nieuwe wet DBA ( Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties). Deze staat op de website van de .

De afschaffing van de Verklaring Arbeidsrelatie is wederom vertraagd. Waar eerder de beoogde Beschikking Geen Loonheffing (BGL) al werd uitgesteld en later zelfs helemaal sneuvelde, wordt nu ook de invoer van de uiteindelijke vervanger van de VAR vooruitgeschoven. Staatssecretaris Wiebes van . Die hele maatregel i niet nodig, aangezien de ela tingdien t volgen MK – Nederland en VNO-NCW nu onvoldoende ge ruik maakt van al lang e taande controlemogelijkheden, ook ij de opdrachtgever.

VAR – verklaringen die jaarlijk worden afgegeven, worden er maar 1. Dan moet de opdrachtgever weten of de Belastingdienst de opdrachtnemer ziet als ondernemer of als werknemer in loondienst.