Warmte buffervat

Een warmtepomp of thermische zonnepanelen zorgen vaak voor warmte of warm water wanneer er niet meteen behoefte aan is. Deze gratis energie gaat dus gewoon verloren. Met een buffervat kunt u de geproduceerde warmte bewaren tot u deze nodig heeft. Eco2All bied verschillende type Buffervaten aan, zo hebben wij Buffervaten die voorzien zijn van een warmtewisselaar, elektrische verwarming of een ingebouwde extra boiler.

Ook zijn er verschillende toepassingen voor de circulatie van het water in uw . In een buffervat wordt alleen CV-water opgeslagen.

Omdat dit water geen zuurstof bevat gaat het niet corroderen, een voordeel hiervan is dat het vat dan ook uit gewoon staal gemaakt kan worden. Op dit buffervat kunt u uw cv-ketel, cv-houtkachel, cv-pelletketel, cv- houtvergasser of andere warmtebron aansluiten. Lage verzendkosten jaar fabrieksgarantie!

Te koop: 3liter buffervat met warmte wisselaar wisselaar buis voor waterleiding optioneel eventueel: wicu warmte wisselaar. Het overtollige warme water wordt automatisch opgeslagen in het buffervat. Via een warmtewisselaar kan deze warmte later worden gebruikt voor warm tapwater of verwarming van de woning.

Als de cv kachel teveel warmte afgeeft voor het cv systeem kan een buffervat een optie zijn. Een buffervat kan zorgen voor opslag van warmte.

Het buffervat kan teveel opgewekte warmte opslaan, dat niet direct benodigd is. Is het cv systeem groot genoeg, dan zal een buffervat niet noodzakelijk zijn. Daarom wordt op tijdstippen dat de warmtevraag minder is dan het aanbo het teveel aan warmte opgeslagen in een buffervat. Op momenten dat het warmte – aanbod minder is dan warmtevraag geeft de buffertank zijn warmte af aan de radiatoren. Zelfs als de kachel niet brandt kan er nog uren verwarmd worden met de . WKK-modules, micro-WKK, zonnesystemen) tijdelijk wordt opgeslagen en zo nodig weer wordt afgegeven aan het verwarmingssysteem.

De combiboiler is een combinatie van een buffervat en een warmwaterboiler. Met buffervaten kunnen we het teveel aan geproduceerde warmte bufferen tot een moment waarop we ze wel nodig hebben. De warmte – onttrekking voor . Als je warmtecollectoren op je dak legt of een . Stel nu dat alle ruimtes op temperatuur zijn en de compressor net is aangegaan, dan zou deze zijn warmte niet meer kwijt kunnen in de installatie en gedwongen uit moeten gaan. Immers er zit een limiet aan de maximale temperatuur die de compressor mag maken. Als de compressor zijn warmte niet kwijt kan is die limiet.

De isolatie wordt fraai afgewerkt met een PVC beschermhoes die in diverse kleuren kan worden . Je kan er dus niet alleen een warmtepomp op aansluiten, ook je zonneboiler en andere warmtebronnen kan je aansluiten op het vat. Al deze toestellen geven warmte af aan het vat. Een modern buffervat is bovendien thermisch gelaagd: de warmte wordt . Voor toepassing in installaties met een zonneboiler, warmtepomp of pelletketel.

Om alle radiatoren van warmte te voorzien, wordt de CV-houtkachel op uw centrale verwarmingssysteem aangesloten. Het water wordt vervolgens door uw gehele huis gepompt, zodat alle ruimtes (waar een radiator staat) optimaal worden verwarmd. U heeft vast en zeker wel gehoord van een buffervat.

Duurzame extra warmteopslag. Wanneer er een gasketel op een buffervat wordt aangesloten kan een ketel met een klein vermogen toch een grote ruimte snel opwarmen doordat de warmte van de ketelgedurende een lange tijd is opgeslagen in de buffer en in eens kan worden afgegeven. Er kan dus worden volstaan met een kleinere ketel dan normaal .