Adiabatisch koelen

Directe adiabatische koeling. Wanneer een luchtstroom wordt bevochtig stijgt het vochtgehalte en daalt de temperatuur. Bij adiaba- tische koeling wordt voor de verdamping van het aanwezige water, de benodigde warmte onttrokken aan de omringende lucht. De verdampingswarmte van het water wordt gebruikt om de. Bij adiabatische processen kunnen onder meer druk en temperatuur wel veranderen, maar is er vrijwel geen warmte-uitwisseling met de omgeving.

Verticale luchtbewegingen (convectie en subsidentie) verlopen adiabatisch.

Een stijgende luchtbel koelt dus niet af omdat de omgevende lucht kouder wordt, maar omdat de . Adiabatische Koeling – verdampingskoeling – natuurlijk koelsystem. Dit beproefde koelconcept is gebaseerd op het koelen van lucht door het laten verdampen van water. De energie die nodig is voor het verdampen, wordt onttrokken aan de lucht. Condair maakt gebruik van kennis en expertise bij installeren en onderhouden van koel- en bevochtigingssystemen. Lucht gekoeld door waterverdamping direct inblazen in een datacenter is zeer duurzaam, maar is ook een directe bedreiging voor het bedrijfsproces.

Daarvoor is energie uit de omgeving nodig. Hierdoor daalt de temperatuur van de lucht. Zo min mogelijk energie gebruiken voor koeling in een zo simpel en onderhoudsarm mogelijke constructie.

Het gebruik van water in. Dat is het geheim achter de adiabatische koelconstructie die Switch Datacenters met StatiqCooling uitwerkte, vertelt managing partner Coen Binnerts tegen vakblad De Ingenieur. Wanneer warme lucht door een vochtige warmtewisselaar geleid wordt, verdampt het water door de calorieën van de warme lucht te.

Dit kan optreden door verneveling van water in de uitgaande ventilatielucht. De ingaande lucht wordt op die manier gekoeld naar de natte bol temperatuur, terwijl de normale droge koelers niet verder kunnen koelen dan de omgevingsluchttemperatuur. Dit levert de extra koeling die de aanschaf van . Waarom nog chemische koudemiddelen gebruiken als u met verdampend water op een bijzonder energiezuinige én effectieve manier een comfortabel klimaat kan creëren? Nieuw is het systeem niet: in de natuur komt het adiabatische of diabatische principe veelvuldig voor en de mens gebruikte . Er zijn twee vormen van verdampingskoeling: adiabatische ofwel nattebolkoeling en diabatische ofwel dauwpunt- koeling1.

Daarnaast is er onderscheid tussen direct en indirect werkende systemen. Nattebolkoeling betreft een adiabatisch proces, waarbij de aangezogen lucht wordt gekoeld. De namen adiabatisch en diabatisch leiden vaak tot misverstanden. De HYDROCOOL is een ventilatie en koelsysteem gebaseerd op 1 ventilatie in combinatie met directe verdamping (directe adiabatische verdampingskoeler).

Ventilatielucht van buiten wordt door een met water bevochtigd koelpaneel geleid. In dit paneel verdampt het water welke daarbij energie onttrekt aan de voorbij . Colt houdt op mei een gratis webinar over adiabatische koeling. Volgens Colt denkt men al decennia lang dat het koelen van . CoolStream N, de adiabatische natuurlijke koeling van Colt, luidt een nieuw, groen tijdperk in.

IT-verantwoordelijken worden constant geconfronteerd met de uitdaging om de lopende exploitatiekosten van de computerruimte te optimaliseren.

Een grote kostenpost is de energie die voor de koeling nodig is. Een energie-efficiënt alternatief voor traditionele koeling is vrije koeling , waarbij buitenlucht de computerruimte . Daarom wordt deze manier van koelen ook wel verdampingskoeling genoemd.