Afvoer mechanische ventilatie

Een mechanisch ventilatiesysteem zorgt voor schone lucht in huis. Hoe werkt mechanische afvoer van lucht? Tips voor aanleg en onderhoud.

Bij ons vindt u naast een uitgebreid aanbod afvoerbuizen met diverse hulpstukken die standaard voorzien zijn van safe-rubber afdichtingen, ook het grootste assortiment en voorraad spirobuizen. Hierdoor kunt u door het grote assortiment van Ventilatieland de aan- en afvoer van lucht volledig afstemmen op uw behoeften.

Bij hedendaagse huizen is het in Nederland vaak een centraal opgestelde continue mechanische ventilatie : om in de bijna potdichte huizen de lucht te verversen is permanente mechanische ventilatie noodzakelijk. Bij mechanische ventilatie met warmteterugwinning wordt de warmte van de afvoerlucht gebruikt om de . In dit systeem is er geen mechanische ventilator toegepast. De woning wordt geventileerd door roosters in kozijnen en klepramen.

Door de invloed van wind en temperatuurverschillen ontstaat over de ventilatieopening een drukverschil dat de toevoer van lucht op gang brengt. Natuurlijke afvoer vindt meestal plaats via . In energiezuinige woningen wordt vaak mechanische ventilatie toegepast. Dat is een systeem met natuurlijke toevoer en mechanische afvoer van ventilatielucht.

Het systeem bestaat uit ventilatieroosters in de gevel, afzuig- punten op verschillende plaatsen in huis en luchtkanalen die naar een centrale ventilatie – unit leiden, . Wat wordt er verstaan onder mechanische ventilatie ? In de vakwereld wordt mechanische ventilatie aangeduid met type C. Ventilatie van gebouwen – Luchttoevoeropeningen en luchtafvoeropeningen ( mechanische ventilatie ). De gewestelijke EPB- regelgevingen specificeren de eisen voor zowel de ventilatie van gebouwen als de componenten van het systeem (zie Infofiche 4). Deze Infofiche behandelt de . Het gekozen ventilatiesysteem bepaalt het type DucoBox: Silent of Focus. De DucoBox Silent zorgt voor een centrale afvoer binnen het Duco Reno System en het Duco Comfort System. De lucht in een gebouw moet worden ververst voor een gezond en aangenaam binnenklimaat. Om toch frisse lucht binnen te krijgen, is mechanische ventilatie ontwikkeld.

Het meest toegepaste systeem zorgt alleen voor mechanische afvoer van . Ook de gebruikte binnenlucht verdwijnt via ventielen. Omdat dit systeem de luchttoevoer én – afvoer volledig mechanisch regelt, spreken we ook wel over balansventilatie. In de meeste gevallen is het D Systeem voorzien . Tenminste, bij vakkundige aanleg en regelmatig onderhoud ervan.

Mechanische ventilatie zorgt voor een gezonde, schone lucht in huis of kantoor.

Ruim van de Nederlandse huishoudens maakt gebruik van mechanische ventilatie , die standaard wordt voorzien in nieuwbouwwoningen. Er zijn twee verschillende soorten mechanische . Veel huizen hebben een dergelijk mechanisch systeem. Er is sprake van mechanische afvoer als alleen de afvoer. Wat is mechanische ventilatie ? Afhankelijk van het systeem gebeurt de luchttoevoer en – afvoer bij mechanische ventilatie gedeeltelijk of volledig mechanisch.

Ventilatiesysteem A werkt geheel natuurlijk (zowel luchttoevoer als – afvoer ) en valt dus niet onder de categorie van mechanische ventilatiesystemen. Het vervangen van de lucht kan op natuurlijke manier of mechanisch gebeuren of zoals hieronder genoem ongecontroleerde en gecontroleerde ventilatie. Bij deze vorm van ventileren verlopen zowel de toevoer van verse lucht als de afvoer van vervuilde lucht zonder ventilatoren. De aan- en afvoer worden . Het Colt programma mechanische ventilatie bestaat uit een serie verschillende luchttoevoer- en luchtafvoersystemen waarmee voor iedere individuele situatie een oplossing op maat geboden kan worden.

Elk van deze systemen kenmerkt zich door een hoge effectiviteit en een betrouwbare werking onder alle . Het geeft informatie over zowel gebalanceerde ventilatie met WTW, als ventilatie via natuurlijke toevoer met mechanische afvoer. Ventilatie heeft ook grote invloed op het energieverbruik van een woning: de ventilatieverliezen zijn . Indien u uw woning al grondig hebt gerenoveer is een natuurlijke luchtafvoer niet altijd mogelijk. In dat geval kunt u een ventilatiesysteem met mechanische luchtafvoer plaatsen.

De vochtige en vervuilde lucht wordt dan aangezogen via luchtkanalen in vochtige kamers zoals de keuken en badkamer.