Uitfasering koudemiddelen

Vanuit milieuoogpunt zijn de natuurlijke koudemiddelen daarom een beter alternatief. Bij gebruik van natuurlijke koudemiddelen is veiligheid wel een aandachtspunt. Bij natuurlijke koudemiddelen vindt geen uitfasering plaats.

Wat gaat er veranderen door uitfaseren van koudemiddelen? Op de synthetische koudemiddelen met een GWP waarde 2. Hieronder vallen veelgebruikte koudemiddelen als R134A, R407C, R407F en R410A.

De productie van de koudemiddelen R134A, R407C, R407F en R410A wordt stapsgewijs afgebouwd. Via het F-gassenbesluit wordt het gebruik van synthetische koudemiddelen komende jaren verder teruggedrongen. Per januari van dit jaar is voor alle Europese lidstaten een nieuwe verordening van kracht gegaan omtrent het uitfaseren van synthethische koudemiddelen. We informeren u graag over de consequenties en de verschillende . Ook koudemiddelen waarin Ris gemengd zijn verboden.

Koelinstallaties met Rmogen blijven draaien, maar bijvullen mag niet meer. Bij een lekkage dreigt een Rkoelinstallatie langdurig uit te vallen. De continuïteit van bedrijfsprocessen kan hiermee in gevaar komen.

Vrijblijvend advies nodig?

Op termijn zal er een verbod komen op het (bij)vullen van koelinstallaties met synthetische koudemiddelen. Tot op heden gold er alleen een verbod op een aantal middelen. Uitfaseren , wat betekent dat precies?

Het voortbestaan van duizenden bedrijven die van koeling afhankelijk zijn loopt gevaar. Dat stelt Steven Lobregt van Sparkling Projects. Hij schreef een alarmerende beschouwing over de gevolgen van de . Uniechemie informeert u graag over de consequenties en de verschillende oplossingen. Dat maakt de noodzaak om alternatieve koudemiddelen en systeǦ men te ontwikkelen groot. Na de volleǦ dige uitfasering van Ren de Ǯtussenpauss R407C, is R410A uitgegroeid tot . De belangrijkste wijzigingen voor de eindgebruiker zijn de frequentie van lekcontroles aan de installatie en de uitfasering van koudemiddelen met een hoog GWP.

Bij een F-gas met lage GWP, ofwel lage CO2–equivalent kan de voorgeschreven frequentie van lekcontroles beperkt blijven. Kooldioxide of COleent zich goed in cascade systeem met bijvoorbeeld ammoniak. In algemeen is het gewenst zo weinig mogelijk koudemiddel in een installatie.

Retrofitten, het gereed maken van bestaande installaties voor een alternatief koudemiddel , hierbij adviseert Geerlofs u graag. De Europese wetgeving dwingt het gebruik van HFK- koudemiddelen te verminderen. Met de producenten zijn daarvoor afspraken gemaakt voor een – steeds lagere – jaarlijkse volume. Zo worden er maatregelen voorgeschreven omtrent de productie, de invoer en uitvoer, de handel, het gebruik, de terugwinning en de recycling van CFK en HCFK houdende middelen.

De uitfasering van CFK koudemiddelen. Omdat het abrupt verbieden van (H)CFK houdende koudemiddelen veel problemen met zich mee .

In de F-gassen wetgeving is besloten om de koudemiddelen met een hoge GWP (Global Warming Potential) waarde te gaan uitfaseren.